Habitants del municipi d'Aiguamúrcia

print pdf

Aquest quadre demostra la importància que segueix tenint la vida a les masies del nostre municipi, sobretot a la zona del Pla de Manlleu.