Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Informació al contribuent


Calendari del Contribuent

 

IBI URBANA
IBI RÚSTICA
IAE
IVTM (vehicles)
TAXES
AIGUA

 

Lloc i horari de pagament

 

El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament
Tots els dies de 9:00 h a 14:00h

Formes de pagament

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.