Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia celebra un ple ordinari el 30 de juny

El ple de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia celebrarà aquest dilluns 30 de juny a partir de les vuit de la tarda una sessió ordinària. L’ordre del dia és la següent:

 

1. Estudi i aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors (S.E 7-3-2014, S.O. 28-3-2014 i S.E. 28-4-2014).

 

2. Estudi i aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per la prestació del servei de recollida d’animals domèstics.

 

3. Estudi i aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per la prestació del servei d’assistència i assessorament tècnic en matèria de turisme.

 

4. Estudi i aprovació, si s’escau, de la modificació del pressupost 2-2014..

 

5. Estudi i aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal.

 

6. Donar compte d’informes d’intervenció.

 

7. Donar compte dels decrets de l’alcaldia

 

8. Precs i preguntes.