Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Nou ple ordinari de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia celebra aquest dimarts 30 de setembre a partir de les nou del vespre una sessió ordinària del ple municipal. L’ordre del dia és la següent:

1. Estudi i aprovació, si s’escau, d’actes de les sessions anteriors (S.E. 23-5-2014 i S.O. 6-2014).

2. Ratificació de l’acord sobre l’aprovació del calendari de les festes locals del municipi per a l’any 2015.

3. Ratificació de l’acord sobre la sol•licitud de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a càrrecs electes per a l’exercici 2014.

4. Estudi i aprovació , si s’escau, de la moció de suport a la Declaració universal sobre els arxius.

5. Estudi i aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp relatiu al programa d’ajuts complementaris per a estudis postobligatoris no universitaris curs 2014-2015.

6. Ratificació de l’acord sobre l’aprovació del requeriment del Govern de la Generalitat de Catalunya per al cobrament de les subvencions atorgades en el marc de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

7. Estudi i aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2013.

8. Estudi i aprovació, si s’escau, de la modificació del pressupost 4-2014.

9. Estudi i aprovació, si s’escau, de la declaració de serveis essencials de l’Ajuntament.

10. Estudi i aprovació, si s’escau, de la bonificació de l’impost d’instal•lacions i obres sol•licitada per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni per les obres d’emergència per a resoldre les patologies de la coberta del claustre major de Santes Creus.

11. Estudi i aprovació, si s’escau, de la ordenança fiscal reguladora de les despeses sumptuàries.

12. Estudi i aprovació, si s’escau, de la moció de suport a les reivindicacions dels bombers voluntaris de Catalunya.

13. Estudi i aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per executar el projecte d’experiència laboral “Neteja dels carrers i parcs públics” en el marc del programa mixt Treball i Formació adreça a persones aturades.

14. Donar compte d’informes d’intervenció.

15. Donar compte dels decrets d’alcaldia

16. Precs i preguntes.