Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Adjudicada la Reforma i ampliació del centre cívic del Pla de Manlleu

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha adjudicat el contracte de les obres de la Reforma i ampliació del centre cívic del Pla de Manlleu per un import de 274.940,27 euros a l’empresa Josep Galofre Andreu. En total s’havien rebut quatre ofertes. L’edificació es troba al carrer de Selma, número 2, que amb el pas del temps i poc manteniment ha fet que arribés a un estat de degradació important, circumstància que en dificulta el seu ús, per les seves deficients condicions de confort, sense calefacció, tancaments, parets, sostre, etc. deteriorats, amb humitats, etc. 

 

Aquesta es una obra esperada amb molta il·lusió pels habitants del Pla de Manlleu des de fa molts anys. L’edifici consta de dues sales separades per un envà amb dues finestres i una porta. Una sala  fa les funcions de bar i funciona amb una infraestructura molt precària, de nivell casolà. L’altra sala te una configuració escènica. Hi ha un escenari confrontat a l’entrada i dues graderies als costats i també es troba en mal estat. La façana principal presenta diverses decoracions realitzades en color blau. Les altres façanes son de maçoneria arrebossada amb morter pobre. El local no disposa de climatització.

 

Les obres consistiran en reconfigurar la sala que fa les funcions de bar, incorporant una cuina, barra de bar i banys totalment adaptats a minusvàlids. A l’espai superior de la cuina i la zona de la barra es realitzarà un altell. Es sanejaran tots els paraments, s'adaptaran les instal·lacions d’electricitat, d’aigua i sanejament a la normativa existent. 

 

La sala d’actes es sanejarà, es realitzaran els “camerinos” i s’enderrocarà el fals sostre per deixar vistos els cavalls de fusta de la coberta.  Aquesta s’aïllarà i es revestirà interiorment amb  encadellat de fusta, la zona dels lavabos s’enderrocarà per executar-ne uns de nous, mes grans, amb la realització dels nous fonaments, parets i sostre. La coberta existent de la resta de l’edifici, que actualment es a base de fibrociment, s’acabarà amb un aïllant i teula aràbiga.   S’il·luminaran les diferents zones amb lluminàries adaptades als seus usos. Es realitzarà un sistema de calefacció alimentat amb biomassa, amb conductes galvanitzats vistos, en les dues sales.

 

Durant la licitació s’han negociat importants millores al projecte, entre elles la reparació del mur de la part posterior de l'edifici i incorporació de drenatge, cobriment de la major part de l'espai comprés entre l'edifici i el nou mur, construint uns banys més amplis i un nou magatzem, tancar part del darrera, no coberta, amb una porta, deixant-lo com a pati, que el nou altell sigui de fusta en lloc de formigó i posar també les escales de fusta, restauració de mobles existents, aportació d'una nova cortina per a l'escenari

 

Història

 

A finals dels anys trenta del segle passat, principis dels quaranta, els habitants del nucli del Pla de Manlleu van construir el que ara és la seu social de la Societat Recreativa i Cultural del Pla de Manlleu, que antigament ho havia estat de la Cooperativa Agrícola del Pla de Manlleu, la qual es va dissoldre el 18 de gener de 1988. En el mateix acte de dissolució es va acordar cedir la Cooperativa i el seu patrimoni a la nova Societat Recreativa i Cultural del Pla de Manlleu, entitat que recull a gairebé tots els habitants d’aquesta zona, encarregada de l’organització de pràcticament tots els actes culturals i festius del Poble (Festa Major, revetlles, carnaval, etc.)