Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Ple ordinari de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia aquest 26 de març

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia celebra aquest dijous 26 de març  a les 20:00 hores una sessió ordinària del ple municipal amb la següent ordre del dia:

 

1. Estudi i aprovació, si escau, de les actes de sessions anteriors (S.O.22-12-2014 i S.E. 12-2-2015).

 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del consorci Localret.

               

3. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació del conveni marc de cooperació amb el Consell Comarcal de l'Alt Camp pel servei d'assessorament i cooperació en matèria de gestió documental i arxiu.

 

4. Estudi i aprovació, si escau, de l'adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses.

 

5 Estudi i aprovació, si escau, de la revisió del padró municipal.

 

6. Estudi i aprovació, si escau, del conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament.

 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la declaració d'arbres d'interès local i de la sol·licitud de declaració d'arbres d'interès monumental.

 

8. Estudi i aprovació, si escau, de l'inventari de camins públics del municipi d'Aiguamúrcia.

 

9. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació puntual 11 0 2/2015 del POUM del municipi d'Aiguamúrcia.

 

10. Estudi i aprovació, si escau, de la modificaci6 puntual n 0 3/2015 del POUM del municipi d'Aiguamúrcia

 

11. Estudi i aprovació, si escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial 1/2015.

 

12. Donar compte informes intervenció.

 

13.Donar compte decrets de l'alcaldia.

 

14. Precs i preguntes.