Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Obert el termini d'informació pública de l'inventari de camins públics

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 26-3-2015 va aprovar inicialment l'inventari de camins públics del municipi d'Aiguamúrcia. S'obre el termini d'informació pública durant dos mesos per al general coneixement a comptar des de l'endemà de la darrera publicació al Butlletí oficial de la província de Tarragona, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d'anuncis de I'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

 

La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, a la Plaça de Sant Bernat 1 de Santes Creus, de 9:00 a 14:00 hores.