Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Aprovades inicialment les modificacions puntuals núm. 2/2015 i núm. 3/2015 del POUM

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 26 de març de 2015 va aprovar inicialment les modificacions puntuals núm. 2/2015 i núm. 3/2015 del Pla d'ordenació urbanistica del municipi (POUM) d'Aiguamúrcia pel termini de trenta dies durant els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

 

La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, a la Plaça de Sant Bernat núm. 1 de Santes Creus, de 9:00 a 14:00 i al web www.aiguamurcia.cat.

 

Contra aquest acord, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.