Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Es recorda als veïns de Mas d’en Parès l’obligació de mantenir les parcel·les netes per evitar incendis

 

L'Ajuntament d’Aiguamúrcia ha enviat 140 cartes a propietaris de parcel·les de la urbanització Mas d’en Parés que es troben brutes recordant que les han de tenen l’obligació de netejar-les. L’abandonament de les parcel·les de les urbanitzacions posa en perill la seguretat dels mateixos veïns i veïnes i incrementa el risc d’incendis.

 

El consistori recorda que el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix l’obligació dels propietaris de tota mena de terrenys, construccions, instal·lacions i edificacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació. També estableix mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana com mantenir les parcel·les lliures de vegetació seca i tallar les copes dels arbres que sobrepassin el límit de les parcel·les

 

Aquest treball s'ha fet conjuntament amb la Junta de Manteniment de la urbanització. L’Ajuntament i la Junta de Manteniment han decidit coordinar-se de forma molt estreta amb l’objectiu de la prevenció d'incendis. En cas de que les parcel·les no es netegin, s’incoaran expedients, que poden acabar amb la multa pertinent. Amb aquestes mesures es vol evitar que es produeixin incendis com el que hi va haver a Mas d'en Parés el mes de maig passat.