Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

L'Ajuntament es planteja multar els veïns de Mas d’en Parès que no mantinguin les parcel·les netes per evitar incendis

L'Ajuntament d’Aiguamúrcia te la intenció de multar els propietaris de parcel·les de la urbanització Mas d’en Parés que no les netegin. Amb aquest objectiu, el consistori vol aprovar una ordenança que reguli aquest tema. En cas de que les parcel·les no es netegin, s’incoaran expedients, que poden acabar amb la multa pertinent. Amb aquestes mesures es vol evitar que es produeixin incendis com el que hi va haver a Mas d'en Parés el mes de maig passat, a causa de l’estat d’abandonament d’una de les parcel·les.

 

El consistori va enviar a l’inici de l’estiu 140 cartes a propietaris de parcel·les de la urbanització Mas d’en Parés que es troben brutes recordant que les han de tenen l’obligació de netejar-les i el resultat, segons l’alcaldessa, Fina Bartolí, ha estat “molt positiu”, tot i que encara n’hi ha que es troben brutes i són un focus de perill d’incendi. Aquest treball s'ha fet conjuntament amb la Junta de Manteniment de la urbanització. L’Ajuntament i la Junta de Manteniment han decidit coordinar-se de forma molt estreta amb l’objectiu de la prevenció d'incendis.

 

El consistori recordava en les cartes que vaa enviar als veïns que el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix “l’obligació dels propietaris de tota mena de terrenys, construccions, instal·lacions i edificacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació.” També estableix mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana com mantenir les parcel·les lliures de vegetació seca i tallar les copes dels arbres que sobrepassin el límit de les parcel·les.