Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

S'aprova una moció per revocar el títol d'alcalde perpetu a Franco

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha aprovat per unanimitat en un ple municipal celebrat aquest dillluns 18 de juliol la moció de rebuig al regim dictatorial franquista i proposta de revocació de tots els acords municipals en que es declarava al dictador Franco “alcalde honorari i perpetu” i se l’atorgaven reconeixements com la medalla d’or, de fill predilecte o altres reconeixements i símbols característics del règim franquista

 

Text de la moció

EXPOSICIÓ DE FETS

 

Atès que el general Francisco Franco ha estat el principal responsable de la repressió soferta pel nostre poble durant prop de 40 anys, amb l’eliminació de les llibertats, la democràcia i els drets humans i amb la supressió de les nostres institucions, perseguint tot el que estigués relacionat amb la identitat nacional catalana com la llengua i la cultura, així com la d’altres pobles de l’Estat espanyol.

 

Atès que des la mort del dictador i la recuperació del règim democràtic les administracions públiques del nostre país, i especialment els ajuntaments, hem anat eliminant i eradicant els símbols i vestigis franquistes, als nostres pobles i viles.

 

Atès que la memòria i el respecte als valors que representen la democràcia, els drets humans i la lluita de moltes persones durant tots aquests anys són incompatibles amb qualsevol honor o reconeixement als qui  van ser els responsables de tant dolor i tanta indignitat.

 

Atès que les raons per les quals es van aprovar acords municipals, com la declaració d’alcalde honorari i perpetu, reconeixements institucionals com a fill predilecte de la població o lliurament de condecoracions com  la medalla d’or del poble o la ciutat es van fer a instància del governador civil de torn i no s’haurien de considerar com un mèrit sinó que és  una obligació moral de qualsevol governant democràtic cap a la ciutadania impulsar la seva revocació alhora que expressar un rebuig rotund de qualsevol règim dictatorial.

 

Atès que aquells acords tenien per objecte mencions commemoratives d’exaltació, personal o col•lectiva, de la sublevació militar, la guerra civil o la dictadura, els Ajuntaments democràtics tenen un deure moral i solidari amb les persones que al llarg de la dictadura van encarnar la lluita per la democràcia i la recuperació de les llibertats. Com a signe de democratització i actualització de les institucions més properes a la ciutadania, com són els governs locals,

 

Per tot això abans esmentat, el Plenari formula la següent proposta d’acord:

 

Primer.- Expressar el rebuig rotund a la dictadura del General Franco i en conseqüència revocar qualsevol acord o qualsevulla resolució en que s’hagi nomenat al Dictador “alcalde honorari i perpetu del municipi” i/o se li hagués atorgat qualsevol condecoració o reconeixement institucional local.

 

 

Segon.- Comunicar el present acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, i al Memorial Democràtic.