Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Concessió subvencions 2013 de la Diputació de Tarragona

1.- Protecció de la salut. Import concedit 6.000 euros per a manteniment

2.-Animals peridomèstics. Import concedit 7.480,10 euros

3.- Control de plagues, Import concedit 2.734,91 euros.

4.- Millora de qualitat de l’aigua per consum humà. Import concedit 7.074,40 euros.

5.- Piscina municipal. Import concedit 8.000,00.

6.- Equipaments municipals. Import concedit: 9.000,00 euros