Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Informació a les mares i pares de l'Escola les Moreres

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia vol informar a les mares i pares d’alumnes de l’Escola Les Moreres:

 

 

1. Les obres de reparació de l’avaria al sistema de calefacció de l’Escola Les Moreres es faran durant les vacances de Nadal, amb l’objectiu de causar les menors molèsties possibles als alumnes. Durant aquests tres dies que resten de curs fins al Nadal es connectarà la calefacció de manera manual com s’ha fet les darreres setmanes i que garanteix que els alumnes no passin fred connectant-se una hora abans de l’inici de les classes.

 

2. El Festival de Nadal de l’Escola Les Moreres es realitzarà al Cafè de les Pobles, un local de caire públic i de capacitat similar al Casalot de Santes Creus, on s’ha fet l’activitat els darrers anys. La raó és la plaga d’escarabats que afecta El Casalot i que s’ha agreujat els darrers dies, cosa que desaconsella la realització d’una activitat amb infants. Si des del centre es creu convenient, l’any vinent el Festival de Nadal es tornarà a celebrar al Casalot de Santes Creus. Des d’avui mateix, els paletes estan treballant al Casalot per a poder-lo tenir en condicions com abans millor ja que es un local on realitzen molts actes del poble.

 

3. Amb l’objectiu de millorar la coordinació entre l’escola i l’Ajuntament, i detecció i resolució de problemes que puguin sorgir durant el curs proposem la realització una reunió mensual mentre duri el curs, amb la participació de representants del govern municipal, la directora del centre educatiu i un representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).