Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia diferents subvencions

La

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia diferents subvencions que seguidament detallem:

 

-Dins el seu programa Concessió de subvencions per a despeses correns PAM 2013-2016 : anualitat 2013: 46.056,50 euros.

 

-Dins el seu programa Protecció de la Salut Pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, ha atorgat  una subvenció per import de 7.074,40 euros.

 

-Dins el seu programa Protecció de la salut Pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics ,  una subvenció per import de 7480,10 euros i per el control de plagues 2734,91 euros.

 

-Dins el seu programa per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural,  una subvenció per import de 6.000 euros i per el funcionament i manteniment d’equipaments municipals una subvenció per import de 3.000 euros.

 

 

-Dins el seu programa Finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals. un import de 6.000 euros.

 

-Dins el seu programa Concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats un import de 5.671,06 euros.

 

-La Diputació de Tarragona també ha atrogat a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia un ajut per al curs 2012-2013 de 5.250 euros per a la Llar d'infants municipal.